Nummer 2 - 2014
Utkommer den 29 april

Aktuellt och reportage

Innomhusfriflyg i Holland

Modellexpo 08-Open

Capital City Modelers

Lyckad mässa på Munktellmuseet

Museum på nätet

Lucky Strike

Som modell i fokus tittar vi på en figurvinjett byggt av Andreas Herbst.

Schuylkill Central
Vi besöker den amerikanska drömmen som modelljärnväg.

Airfix – med rätt till Bond
Nostalgifrossa med Airfix gamla Bond modeller.

Spårvagnen på landet
Historien om Malmköpings museispårvagnar.

Kraft från ovanAoH bygger och synar

Att kombinera två material
Sture Bylén berättar om bygget av banvaktstuga nummer 110.

HMA 8 Sea Lynx
Toni Canfora har byggt en superdetaljerad Sea Lynx.

Vatttentorn från NMJ
Anders Ericson bygger ett vattentorn i H0.

Citroen 11 CV
Olof Wickström tar sig an att bygga en plastmodell ur ett modelljärnvägsperspektiv.

Specialversion av Märklin Dm3

Att skapa hamnmiljöer på modelljärnvägen

Gunnar Persson ger oss en rundvandring i sin hamn i N-skala.

Jaktmodeller i skala 1:12
Martin Elmberg visar hur man bygger aircombat-modeller.

Nygammal byggteknik
– med cellplast och brunpapper

Bygg en cellplastsåg

USS Buchanan

Ulf Lundberg bygger fartyg.

Kraftledning i modell

Bygg en 3D-skrivare

I tredje och sista delen är det dags att skriva ut med 3D-skrivaren.